Drivkraft & Filosofi

Varför har jag valt att bli psykolog?

Det är svårt att säga när mitt intresse för psykologi egentligen började – ja, det är väl en del av min personliga livsresa. Jag har alltid varit en människa som nöjde sig inte med uttalandet ”Så är det bara” utan som ville alltid veta ”VARFÖR”. Varför är vi så olika, fast vi alla är människor?

Den frågan har väl alltid drivit mig – som säkert många andra också. Jag utvecklade glädje i att se och förstå vissa sammanhang, även biologiska så att biologi blev mitt huvudämne i skolan. En nyckelhändelse var väl att min bästa väns mamma blev sjuk i schizofreni och att jag upplevde väldigt nära vad an sådan sjukdom betyder för drabbade och anhöriga. Önskan att förstå denna sjukdom och andra psykiska besvär har inte släppt mig sedan dess lika som tanken att lära mig redskap för att hjälpa människor med att minska lidande och öka livskvalitet.

Drivkraft
Drivkraft

Hur jag jobbar:

Kanske börjar jag med det som du inte kommer hitta hos mig: Behandling strikt enligt manualen och allmänna råd och läkande löften. Som psykolog och psykoterapeut har jag utbildat mig i att förstå och utforska psykiska processer som gynnar eller hindrar störningar liksom hälsa och att stimulera förändringsprocesser. Naturligtvis tillhör diagnosställning till mitt verksamhetsfält som utförs noggrant och välgrundat och utgör en viktig grund för ett effektivt terapeutiskt arbete. Men ingen människa är sin diagnos och med just denna attityd tittar jag på alla som vänder sig till mig. Inget problem är likt ett annat. Vad som utgör en människas problem är så unikt som personen själv.

Det är viktigt för mig att lära känna den människan framför mig, att gemensamt med den personen går till botten med hens problem, genom riktade frågor och övningar spåra upp sammanhang, börja känna, stimulera till upptäckten av nya perspektiv, göra hens resurser och bortglömda/dolda facetter mer medvetna och bättre användbara. Varje människa förfogar över en stor mängd av erfarenheter, känslor, önskemål, behov, potentialer och intuitioner. Jag ser min roll i att stötta mina klienter att förnimma och använda dem (igen) och genom det sluta sig till nya lösningsvägar. För mig är detta basen till ett arbete på ögonhöjd. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter, informerar dig över vanliga och rekommenderade metoder och procedurer, lämna förslag och idéer, men du kommer aldrig att höra från mig vad du exakt måste göra. Det är viktigt för mig att du kan stärka ditt förtroende till dina färdigheter. Och för detta är det avgörande att du kan ta ansvar och välja självbestämd och aktivt de steg du vill ta. Jag stödjer och följer gärna med dig. Min vision är att erbjuda terapi och vägledning som är flexibelt anpassad till behoven hos den som söker. Jag arbetar med enskilda personer och grupper, offline och online, med en mängd olika metoder och tekniker relaterade till KBT.