Karriär & Kvalifikationer

Uppväxt och skola

Jag är född 1989 i tidigare DDR i hjärtat av Tyskland, Thüringen som första av två barn av mina föräldrar. Där, på landet, växte jag upp och gick i skolan.

Utbildning

2007-2013
Efter högstadiet bestämde jag mig att studera och jag gick till Gießen i Tyskland för att studera psykologi på universitetet. Efter tre år tog jag min Bachelor- examen och fortsatte med Master-programmet på samma universitet. Jag valde att fördjupa mig i klinisk och kognitiv psykologi och fick chansen att göra en fMRT-studie som examensarbete. Jag tog min Master-examen i januari 2013.

Arbetslivserfarenhet & fortbildning

2007-2012
Redan under studierna gjorde jag några praktik i det kliniska området och märkte att det är det jag vill jobba med.

2012-2018
I december 2012 började jag jobba som psykolog på en vuxenpsykiatrisk avdelning (öppenvård) i Hildburghausen i Tyskland, bytte i november 2013 till samma avdelningen i Meiningen där jag jobbade fram till oktober 2018. Under min tid där var jag ansvarig för psykologisk utredning, bedömnings-, enskilda och gruppsamtal mm.

2013-2020
Parallellt till jobbet bestämde jag mig att vidareutbilda mig till psykoterapeut och gick psykoterapeutprogrammet (KBT) på Akademie für Psychotherapie Erfurt i Tyskland. Utbildningen innefattade en grundläggande och avancerad teoretisk utbildning, praktisk tjänstgöring och eget klientarbete under handledning, egenterapi, skriftliga uppgifter och examen och kan jämföras med den svenska Steg 1 och 2 utbildningen. Jag har fått den svenska legitimationen som psykoterapeut i maj 2021.

Från 2019
I början av 2019 flyttade jag till det fina Ångermanlandet i Sverige och har sedan dess jobbat som psykolog inom primärvården med inriktning mot prevention och hälsofrämjande levnadsvanor, numera på deltid.

Som en del av min utbildning och kurser utöver har jag utbildat mig inom:

  • Diagnostik och terapi av psykiska symtomstörningar som depression, ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och andra stressrelaterade reaktioner, kroniskt smärtsyndrom, ät- och sömnstörningar mm. med evidensbaserade psykoterapimetoder, särskild KBT
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupper
  • Avslappningsmetoder, särskild progressiv muskelavslappning och autogen träning (seminarieledare för vuxna)
  • Acceptans- och mindfulnessbaserade tekniker som ACT (Acceptance and Commitment therapy)
  • Vidareutvecklingar av klassiska KBT-tekniker som schematerapi, CBASP (Cognitive based analysis system of psychotherapy) och MVT (Mentaliseringsfrämjande beteendeterapi efter Sulz)
  • Nonviolent Communication och social kompetensträning mm.
Psychotherapie

Som legitimerad psykolog och psykoterapeut står jag under Socialstyrelsens tillsyn och följer hälso- och sjukvårdens lagstiftning, som t.ex. sekretesslagen och patientdatalagen, samt de etiska riktlinjerna för psykologer och psykoterapeuter i norden. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna och förfogar också över det europeiska psykologcertificatet (EuroPsy).