Så går det till

Psykoterapi och Vägledning

Efter du har skickat en bokningsförfrågan kommer jag kontakta dig för avstämningar och tidsbokning. Jag börjar alltid med att boka ett första orienterande samtal med dig. Syftet är då att jag får ett överblick över dina besvär och förväntningar samtidigt som du får kunskaper om hur jag jobbar för att se om psykoterapi (KBT) / vägledning kan vara något för dig. Om vi bestämmer att gå vidare så är det viktig under de närmaste 1-3 sessioner att förstår ditt problem lite bättre, t ex med hjälp av beteendeanalyser eller formulär som du fyller i. Dessutom kommer vi gemensamt och i samförstånd utarbeta de målen som ska gäller för terapi / vägledning och göra en planering avseende behandlingens längd, frekvens, metoder osv.
DSC_3751
DSC_3751
För att behandlingen ska ge positiva resultat är ditt engagemang och medverkan ytterst viktig. Detta betyder inte att göra allt bara för att vara duktig eller tillfredsställa terapeuten utan det betyder att vara öppet för att testa nya perspektiv / strategier och att dela med sig av dina känslor och tankar för att vi ska kunna hitta meningsfulla övningar. Min roll är att följer med dig och stödjer dig under din personlig resa att hitta och prova nya perspektiv och lösningar.

För att främja och befästa utveckling och förändring mellan sessionerna kommer hemuppgifter vara en viktig del i behandlingen. En annan viktig del är skattningsformulär som du ombeds att fylla i med vissa mellanrum för att evaluera dina framsteg och säkerställa behandlingens kvalitet. På så vis är det lätt att göra anpassningar i behandlingsplaneringen. Vi kommer gemensamt överens när behandlingen ska avslutas och vad som behövs innan och efter. Detta gäller både för individuell och gruppterapi. Tidsbokningar för psykoterapi och vägledning administreras alltid av mig efter att vi gemensamt har kommit överens om en tid. Du får alltid ett bekräftelsemejl med ytterligare information samt ett påminnelse-SMS ca 24 timmar innan det bokade besöket. Betalningen sker månadsvis.