Vägledning

Utöver psykoterapi erbjuder jag också vägledande samtal.

De passar dig som:

  • har varit med om omskakande förändringar och behöver ny orientering,
  • har hamnat i en konfliktsituation eller står inför stora eller små förändringar i livet och behöver stöd i det,
  • är intresserad av personlig utveckling och vill ändra vissa beteendemönster eller utvidga sin repertoar av lösningsstrategier för olika slags livssituationer.

Syftet är alltså inte att göra terapi utan att ge stöd och stimulera nya perspektiv på specifika livssituationer eller frågeställningar. Jag använder mig av evidensbaserade metoder inom KBT samt MI- samtalsmetodik.

Vägledande samtal är möjligt både fysisk på mottagning eller via video. Läs mer om videosamtal här.

Du är välkommen att kontakta mig. Då kommer vi överens om vad du behöver och hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt.

Är du intresserad av att träffa mig så kan du boka en tid här.