Vem kan vända sig till mig?

Jag tar emot privatpersoner (från 18 år) med behov av psykologisk behandling eller vägledning vid en rad olika psykiska besvär som t.ex.

 • Lindrig eller måttlig / medelsvår depression
 • Stressrelaterade syndrom som utmattningssyndrom, anpassningsstörning och PTSD eller andra stressrelaterade problem som svårigheter att koppla av och oro
 • Ångestproblematik av olika slag som paniksyndrom, social fobi och generaliserad ångest (GAS)
 • Ätstörningar
 • Kropprelaterade psykiska besvär som hälsoångest, smärtsyndrom eller besvär i samband med en fysisk / organisk diagnos
 • Sömnproblem
 • Svårigheter att bibehålla abstinens vid tidigare missbruk / beroende
 • Problem med sjukdomshantering, t.ex. schizofrena restsymtom och bipolär sjukdom
 • ADHD i vuxenålder
 • Problem i samband med genomlevda eller kommande förändringar eller livshändelser
 • Sviktande självkänsla
DSC_3828
DSC_3828

Det finns dock vissa begränsningar med öppenvårds-terapi och vägledning. Vid svårare psykiska besvär är psykoterapi och vägledning varken prioriterad eller ändamålsenligt utan då gäller det att kontakta akutvården / psykiatriska mottagningen.

Med svårare psykiska besvär menas:

 • akut självskadebeteende eller suicidtankar/-planer
 • akuta psykotiska skov, maniska skov t.ex. i samband med en bipolär sjukdom
 • aktivt beroende (nuvarande konsumtion)
 • akuta impulser att skada andra
Psykoterapi eller vägledning kan ändå vara indikerad i senare skede när de akuta symtomen har minskat sig och då komplettera den psykiatriska behandlingen.